REVISIONSBYRÅNS TJÄNSTER

Savo Revisionsbyrå AB erbjuder i första hand lagstadgad revision för aktiebolag och organisationer samt rådgivning.

Revisionsbyrån erbjuder också översiktlig granskning av finansiella rapporter samt andra bestyrkandeuppdrag och näraliggande tjänster.

Följande slutrapporter tillhandahålls:

Revisionsberättelse för aktiebolag och organisationer för respektive associations årsredovisning, bokföring och styrelsens förvaltning för räkenskapsåret.

Oberoende revisors rapport vid översiktlig granskning av finansiella rapporter.

Rapport över faktiska iakttagelser vid andra bestyrkandeuppdrag och näraliggande tjänster.

Dessa tjänster utförs av den auktoriserade revisorn Helena Korhonen. Samtliga tjänster kan erbjudas även på finska som är revisionsbyråns grundares modersmål. Slutrapporten är alltid på svenska men kan även på begäran lämnas på engelska.

Läs mer om företaget här